Sådan oversætter du svære tekster

Det er ikke alle emner, som er lige nemme at oversætte. Nogle emner indeholder en masse fagudtryk eller begreber, som bare er svære at oversætte. Vi guider dig herigennem, hvordan du alligevel laver en god oversættelse.

Inden for oversættelsesbranchen findes der nogle særlige udfordringer, som de fleste oversættere slås med, ligegyldigt hvilke sprog de oversætter imellem. Nogle af disse handler om ordtyper, mens andre handler om deciderede emner, der kan drille.

Nogle af de mest almindelige udfordringer omhandler faste udtryk, vendinger og ordsprog. Især hvis ordsproget bruger analogier eller symbolik, er det ikke altid, at man bare kan oversætte ord for ord til et andet sprog. Og nogle gang findes der måske slet ikke et tilsvarende fast udtryk på målsproget.

Først og fremmest skal man sørge for at lave sin research, for det ser virkelig dumt ud, hvis man oversætter et ordsprog direkte, som har et lokalt modstykke. F.eks. kan man oversætte ”Don’t cry over spilled milk” ordret til det danske ”Græd ikke over spildt mælk”, mens ”Kill two birds with one stone” har et dansk modstykke, der hedder ”Slå to fluer med et smæk”. Det kræver som regel kun en simpel Google-søgning, for der findes flere sider, som både forklarer betydningen af ordsproget og kommer med det danske eksempel . 

Svære teksttyper

En anden udfordring, som mange oversættere slås med, er tekster som har et meget indforstået sprog, mange tekniske udtryk eller bare er kompliceret at forstå, selv for de indfødte. Det drejer sig for eksempel om poesi, ældre litterære værker eller nyere tekster, som har mange fagudtryk. Et eksempel herpå er sportsverdenen, som for eksempel på engelsk bruger virkelig mange svære fagudtryk.

LÆS OGSÅ Find studieratter til alle studerende

Bookmakere som bet365, hvor man kan spille på sports betting som for eksempel tennis, hvor der bruges rigtigt mange udtryk, som er svære at oversætte til dansk.

Bettingtyper som Asian handicap, US odds, value betting er alle sammen udtryk, som man har valgt at bevare i sin oprindelige udgave. Andre udtryk som ”accumulator” har man oversat til det danske ”akkumulator”, som måske heller ikke ligefrem er et almindeligt gængs dansk udtryk. Blandingen mellem danske og engelske udtryk kan give en oversættelse, som ikke flyder særligt godt.

Nogle gange kan det være en hjælp for læseren, at man tilføjer en lille forklaring i parentes. Hvis teksten er meget poetisk eller af ældre dato, kan der være ord eller vendinger, som simpelthen ikke giver mening i en nutidig kontekst.

Her skal man beslutte sig fo om, hvorvidt man vil bevare det ældre og lidt tungere sprog, eller om man helt må omformulere teksten og oversætte i en mere fri fortolkning. 

Ord der ikke findes

Man kan som oversætter støde ind i ord eller begreber, som simpelthen ikke eksisterer på det sprog, der oversættes til. Som for eksempel det danske ord ”hygge” eller det japanske ” “Shinrin-yoku”, der beskriver følelsen af den afslappelse du får af at tage bad i skoven.

I sådanne tilfælde må oversætteren beskrive konteksten og måske tilføje, at det er et helt særligt lokalt udtryk. 

Skriv et svar