Derfor skal du tænke på CSR

Dette indlæg skulle oversættes fra spansk til dansk og online på en side om CSR.

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility og det er et udtryk for at en virksomhed er socialt ansvarlige. På dansk taler man også i denne forbindelse om virksomhedens samfundsansvar.

CSR strategi

En virksomhed bør have en CSR strategi. Det vil altså sige en plan for hvordan de ønsker at tage socialt ansvar og agerer i forhold til omverdenen og det at tage medansvar for det samfund vi lever i.

Hvad er social ansvarlighed?

Social ansvarlighed vil sige at virksomheden når den driver forretning tænker både på miljø og klima, men også arbejdsforhold og menneskerettigheder, både i selve virksomheden, men også i samfundet generelt. I lokalsamfundet og globalt.

LÆS OGSÅ Økonomi skal på skolebloggen

CSR i virksomheden

Selve måden virksomheden er drevet på skal altså afspejle social ansvarlighed overfor omverdenen. Det sociale ansvar skal derfor tænkes ind i selve virksomhedens forretningsstrategi. En del af det sociale ansvar er indskrevet i vores lov og det er f.eks. pålagt virksomhederne at følge miljølovgivning, arbejdsmiljø-ovgivning med mere.

Det sociale ansvar handler også om at stille krav til de underleverandører virksomheden har, så man er sikker på at underleverandørerne ikke bryder CSR-principperne omkring socialt ansvarlighed, så man f.eks. er sikker på at samarbejdspartnerne giver deres ansatte ordentlige forhold eller at de ikke belaster miljøet.

CSR uden for virksomheden

CSR strækker sig dog videre end inden for virksomhedens egen drift. Når de fleste hører udtrykket CSR tænker de derfor også ofte på velgørenhed og filantropiske projekter, som virksomheden støtter eller tager del i. Disse tiltag ligger uden for hvad virksomheden er pålagt ved lov.

Flere velkendte organisationer som Kræftens bekæmpelse og Læger uden grænser har deciderede CSR programmer som virksomheder kan tilmelde sig og på den måde løfte deres CSR profil.

LÆS OGSÅ Sådan fastholder du træningsmotivationen

Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder

Siden 2009 har der faktisk været et lovkrav til større virksomheder om at berette omkring deres CSR politik og tiltag ifølge årsregnskabsloven.

Loven hedder “Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder”.

Det er dog fortsat frivilligt for danske virksomheder hvordan de ønsker at arbejde med samfundsansvar og hvilke tiltag de gør i denne forbindelse, blot der redegøres for det.

Virksomhederne skal således hvilken CSR politik der er indført i virksomheden eller oplyse hvis der ikke er indført nogen CSR politik i virksomheden. Der er ifølge loven ikke noget krav om at forklare hvorfor man har ikke har valgt at implementerer nogen CSR politik.

Hvis virksomheden har en CSR politik skal denne forklares, samt det skal oplyses hvad man har gjort for at omsætte CSR politikken til handling.

Det skal også vurderes hvad virksomheden har fået ud af at implementerer det enkelte tiltag samt hvilke forventninger der er til fremtiden inden for området.

Dette skal gøres for at interessenter og revisorer kan se en sammenhæng mellem virksomhedens CSR politikker, handlinger og hvad der er opnået.

Alt dette noteres i en såkaldt CSR-rapport.

CSR profil

At en virksomhed har en ordentlig CSR profil er med til at styrke virksomhedens image og brand og kan på den måde være medvirkende til vækst i virksomheden.

For at gøre ens CSR profil mere synlig kan det derfor være en fordel at tilføje virksomhedens CSR politik til årsrapporten samt gøre den synlig på ens hjemmeside. På hjemmesiden kan man redegøre for sin CSR politik samt liste de velgørende projekter man støtter, så det er synligt for omverdenen.

En god CSR profil kan også være med til at tiltrække nye medarbejdere. Mange medarbejderne opfatter det som meningsfyldt at arbejde for en virksomhed hvor de ved at der bliver taget hensyn til miljø og samfund.

Det giver øget arbejdsglæde og trivsel at arbejde for en virksomhed man kan være stolt af og i dag er det vigtigt for medarbejderne at arbejde i en virksomhed de kan identificerer sig med.